Kvietimai teikti paraiškas - aplinkos projektų valdymo agentūra

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2016 12 15 Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste

05.2.1-APVA–V-008

8 299 352.15 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba ir Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba

05.3.2-APVA-V-13

20 080 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Švenčionių rajono kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje ir estetinio potencialo didinimas

05.5.1-APVA-R-19

515 012 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas ir Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais

05.5.1-APVA-R-19

209 678 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Pažeistų Kupiškio rajono savivaldybės kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas

05.5.1-APVA-R-019-51

331 408 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas ir Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais

05.5.1-APVA-R-019-11-2

209 678 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas

05.2.1-APVA–V-010

4 000 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Aplinkos oro kokybės gerinimas

05.6.1-APVA-V-021

8 040 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos dalių bendruosiuose planuose

05.5.1-APVA-R-19

202 123,48 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio ar gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos dalių bendruosiuose planuose

05.5.1-APVA-R-019-21

202 123 Eur Pasibaigęs
2016 11 17 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje

05.2.1-APVA–V-008

670 569 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio būklės gerinimas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (I etapas)

05.5.1-APVA-R-019-61

58 824 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone

05.2.1-APVA–V-008

1 825 368 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste

05.5.1-APVA-R-19

419 384 Eur Pasibaigęs
2016 11 17 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje

05.2.1-APVA-R-008-91

610 906 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone

05.5.1-APVA-R-19

283 809,34 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Aukštos skiriamosios gebos meteorologinių sąlygų skaičiavimo sistemos įsigijimas ir įdiegimas

05.1.1-APVA-V-004

1 014 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke

05.5.1-APVA-R-19

420 548,78 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

05.5.1-APVA-R-19

250 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)

05.5.1-APVA-R-19

552 004 Eur Pasibaigęs