KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2017 09 25 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone

05.3.2-APVA-R-014

1 347 857 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Elektrėnų savivaldybės teritorijoje

05.2.1-APVA–V-008

1 160 869.53 Eur Pasibaigęs
2017 02 21 Pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra Jonavos rajone ir atliekų rūšiavimo skatinimas

05.2.1-APVA–V-008

1 617 886.98 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas Švenčionių rajono savivaldybėje

05.2.1-APVA–V-008

1 184 880 Eur Pasibaigęs
2017 01 04 Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone

05.2.1-APVA–V-008

1 825 368.00 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone

05.2.1-APVA–V-008

1 053 737 Eur Pasibaigęs
2018 08 17 Potvynių rizikos valdymas Panevėžio rajone

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

1.414.993,39 Eur Pasibaigęs
2017 03 09 Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas

05.5.1-APVA-V-018

1 375 447.26 Eur Pasibaigęs
2018 11 21 Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida

05.4.1-APVA-V-016

1.247.510,05 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Aukštos skiriamosios gebos meteorologinių sąlygų skaičiavimo sistemos įsigijimas ir įdiegimas

05.1.1-APVA-V-004

1 014 000 Eur Pasibaigęs
2017 01 18 Trakų Vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui

05.4.1-APVA–V-016

1 169 319 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje

05.2.1-APVA–V-008

1 990 310.56 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone

05.2.1-APVA–V-008

1 825 368 Eur Pasibaigęs
2017 01 18 Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui

05.4.1-APVA–V-016

1 072 138 Eur Pasibaigęs
2017 01 04 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje

05.2.1-APVA–V-008

1 212 499 Eur Pasibaigęs
2017 01 04 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone

05.2.1-APVA–V-008

1.534.035,87 Eur Pasibaigęs
2017 02 21 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų raj. ir Birštono savivaldybėse)

05.2.1-APVA–V-008

2 194 337 Eur Pasibaigęs
2017 01 04 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra

05.2.1-APVA–V-008

2 800 256.02 Eur Pasibaigęs
2016 11 17 Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno rajono savivaldybėje

05.2.1-APVA–V-008

2 401 122,35 Eur Pasibaigęs
2018 08 17 Naujų pylimų įrengimas Šilgaliuose ir Panemunėje, Pagėgių sav

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

2.166.060,00 Eur Pasibaigęs