Kvietimai teikti paraiškas - aplinkos projektų valdymo agentūra

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2016 12 15 Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas Švenčionių rajono savivaldybėje

05.2.1-APVA–V-008

1 184 880 Eur Pasibaigęs
2017 01 04 Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone

05.2.1-APVA–V-008

1 825 368.00 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone

05.2.1-APVA–V-008

1 053 737 Eur Pasibaigęs
2018 08 17 Potvynių rizikos valdymas Panevėžio rajone

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

1.414.993,39 Eur Pasibaigęs
2017 03 09 Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas

05.5.1-APVA-V-018

1 375 447.26 Eur Pasibaigęs
2018 11 21 Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida

05.4.1-APVA-V-016

1.247.510,05 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Aukštos skiriamosios gebos meteorologinių sąlygų skaičiavimo sistemos įsigijimas ir įdiegimas

05.1.1-APVA-V-004

1 014 000 Eur Pasibaigęs
2017 01 18 Trakų Vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui

05.4.1-APVA–V-016

1 169 319 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje

05.2.1-APVA–V-008

1 990 310.56 Eur Pasibaigęs
2020 04 30 Saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimas

Nr. 05.5.1-APVA-V-018

1 000 000 Eur Liko 33 d.
2016 12 15 Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone

05.2.1-APVA–V-008

1 825 368 Eur Pasibaigęs
2017 01 18 Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui

05.4.1-APVA–V-016

1 072 138 Eur Pasibaigęs
2017 01 04 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje

05.2.1-APVA–V-008

1 212 499 Eur Pasibaigęs
2017 09 25 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone

05.3.2-APVA-R-014

1 347 857 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Elektrėnų savivaldybės teritorijoje

05.2.1-APVA–V-008

1 160 869.53 Eur Pasibaigęs
2017 02 21 Pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra Jonavos rajone ir atliekų rūšiavimo skatinimas

05.2.1-APVA–V-008

1 617 886.98 Eur Pasibaigęs
2017 02 21 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų raj. ir Birštono savivaldybėse)

05.2.1-APVA–V-008

2 194 337 Eur Pasibaigęs
2019 12 10 Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas

05.5.1-APVA-V-018

1.832.333,89 Eur Pasibaigęs
2017 01 04 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra

05.2.1-APVA–V-008

2 800 256.02 Eur Pasibaigęs
2020 04 22 Monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas saugomose teritorijose (II)

Nr. 05.5.1-APVA-V-018

1.500.000,00 Eur Liko 4 d.