Kvietimai teikti paraiškas - aplinkos projektų valdymo agentūra

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2016 11 03 Akmenės rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas

05.5.1-APVA-R-019-61

262 412 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus

05.5.1-APVA-R-019-11-1

18 491 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus

05.5.1-APVA-R-19

18 491 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus

05.5.1-APVA-R-19

18 491 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Aplinkos oro kokybės gerinimas

05.6.1-APVA-V-021

8 040 000 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)

05.2.1-APVA–V-008

823 529 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė

04.3.1-APVA–V-003

431 870 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė

04.3.1-APVA–V-003

431 870,05 Eur Pasibaigęs
2016 11 18 Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė

04.3.1-APVA-V-003

431 870 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Aukštos skiriamosios gebos meteorologinių sąlygų skaičiavimo sistemos įsigijimas ir įdiegimas

05.1.1-APVA-V-004

1 014 000 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje

05.5.1-APVA-R-19

201 468 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas ir Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais

05.5.1-APVA-R-019-11-2

209 678 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas ir Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais

05.5.1-APVA-R-19

209 678 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-019

219 740 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-19

219 740,35 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-019-11-3

825 869 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-19

825 869 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-19

825 869 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Joniškio rajone

05.5.1-APVA-R-019-61

357 832 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone

05.5.1-APVA-R-019

308 285 Eur Pasibaigęs