Kvietimai teikti paraiškas - aplinkos projektų valdymo agentūra

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2018 08 30 Elektrėnų miesto kraštovaizdžio sutvarkymas

05.5.1-APVA-R-019

299.716,00 Eur Pasibaigęs
2018 08 30 Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas

05.5.1-APVA-R-019

264.183,53 Eur Pasibaigęs
2018 08 30 Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone

05.5.1-APVA-R-019

592.521,98 Eur Pasibaigęs
2018 08 30 Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone

05.5.1-APVA-R-019-71

129.411,77 Eur Pasibaigęs
2018 08 30 Kraštovaizdžio formavimas, pažeistų žemių tvarkymas Ignalinos rajone ir bendrųjų planų tikslinimas

2019-02-22

588.235,30 Eur Pasibaigęs
2018 08 17 Potvynių rizikos valdymas Palangos mieste

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

451.493,93 Eur Pasibaigęs
2018 08 17 Naujų pylimų įrengimas Šilgaliuose ir Panemunėje, Pagėgių sav

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

2.166.060,00 Eur Pasibaigęs
2018 08 17 Potvynių rizikos valdymas Panevėžio rajone

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

1.414.993,39 Eur Pasibaigęs
2018 08 16 Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Anykščių rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-019

180.230,00 Eur Pasibaigęs
2018 08 16 Utenos rajono kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas likviduojant bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius

05.5.1-APVA-R-019

61.811,30 Eur Pasibaigęs
2018 08 16 Zarasų rajono savivaldybės bendrųjų planų koregavimas

05.5.1-APVA-R-019

77.618,78 Eur Pasibaigęs
2018 08 16 Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose

05.5.1-APVA-R-019

470.588,24 Eur Pasibaigęs
2018 07 30 Materialinės bazės atnaujinimas augalų genetinių išteklių išsaugojimui, atkūrimui, atnaujinimui, genetinio tapatumo nustatymui

05.5.1-APVA-V-018

1003942,04 Eur Pasibaigęs
2018 07 18 Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Molėtų rajone

05.5.1-APVA-R-019

294.160,27 Eur Pasibaigęs
2018 07 18 Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas, II etapas

Nr.1

4.095.292,72 Eur Pasibaigęs
2018 07 03 Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)

Nr.1

21.021.482 Eur Pasibaigęs
2018 06 14 GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studija

Nr.1

100 000,00 Eur Pasibaigęs
2018 05 14 Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

Nr. 05.4.1-APVA-R-019-51

372.032,80 Eur Pasibaigęs
2018 05 14 Draugystės parkai – 3

05.4.1-APVA-R-019-41

539.955,80 Eur Pasibaigęs
2018 03 20 Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas

Nr. 1

597.961,16 Eur Pasibaigęs