KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE

   

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2020 06 30 Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime, Kauno rajone

05.1.1-APVA-V-006

1241934,25 Eur Pasibaigęs
2018 09 11 Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime, Kauno rajone

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

1241934,25 Eur Pasibaigęs
2018 07 30 Materialinės bazės atnaujinimas augalų genetinių išteklių išsaugojimui, atkūrimui, atnaujinimui, genetinio tapatumo nustatymui

05.5.1-APVA-V-018

1003942,04 Eur Pasibaigęs
2017 12 20 Požeminio vandens monitoringo sistemos stiprinimas

05.3.1-APVA-V-011

298430,00 Eur Pasibaigęs
2017 12 20 Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kumponų k. Kretingos r.

05.1.1-APVA-V-006

292962,01 Eur Pasibaigęs
2018 09 11 Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

146234,50 Eur Pasibaigęs
2021 01 06 Studijos apie užtvankų įvertinimą ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu parengimas

05.3.1-APVA-V-011

100000 Eur Pasibaigęs
2020 05 18 Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos finansavimo kryptį „Vandenų apsauga“

Nr. 2020/1

1000.000 Eur Pasibaigęs
2021 10 25 Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

2021/10/26

925 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-019-11-3

825 869 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-19

825 869 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-19

825 869 Eur Pasibaigęs
2017 02 21 Pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra Jonavos rajone ir atliekų rūšiavimo skatinimas

05.2.1-APVA–V-008

823.529,41 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)

05.2.1-APVA–V-008

823 529 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone

05.2.1-APVA–V-008

823 529.41 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Komunalinių aikštelių įrengimas ir konteinerių pirkimas Šalčininkų rajone

05.2.1-APVA–V-008

823 529.41 Eur Pasibaigęs
2020 04 24 Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas (II)

Nr. 05.5.1-APVA-V-018

810.668,08 Eur Pasibaigęs
2021 11 25 Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui

2021-11-25

800 000.00 Eur Liko 88 d.
2017 01 18 Biržų Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymas

05.4.1-APVA–V-016

708 880.11 Eur Pasibaigęs
2016 11 29 GMO rizikos vertinimo, valdymo ir stebėsenos dokumentų parengimas

05.5.1-APVA-V-018

695 088 Eur Pasibaigęs