FINANSINĖ ANALIZĖ

Projekto finansavimo paraiškos rengimas
Rengiant Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą formos priedą „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas“ reikalinga naudotis LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros parengta grynųjų pajamų skaičiavimo metodika, kuri yra pritaikyta konkrečios priemonės sektorinei veiklai:
Priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ veiklos “Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas/ atnaujinimas ir (arba) jų pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai” metodika

 

Priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ veiklos - konteinerių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms metodika

 

Priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ veiklos „Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių nauja statyba“ metodika

 

Aktuali redakcija nuo 2016-09-19. Priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ veiklų „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba”, “Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba”, “Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba”, “Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba” Mmetodika

 

Investicinio projekto rengimas

 

Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika

 

Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, projekto lėšų skaičiuoklė

 

Konversijos koeficientų, socialinės-ekonominės naudos (žalos) įverčių apskaičiavimo metodika