KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2016 11 03 Buvusios naftos bazės teritorijos Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Visalaukės I k., sutvarkymas

05.6.1-APVA–V-020

67 814 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Panevėžio r. sav., Miežiškių se., Trakiškio k., sutvarkymas

05.6.1-APVA–V-020

223 864 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio planavimo gerinimas, vizualinio estetinio potencialo didinimas ir ekologinės būklės gerinimas Telšių mieste ir rajone

05.5.1-APVA-R-019-81

473 047 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone

05.5.1-APVA-R-019-81

378 438 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio tvarkymas ir būklės gerinimas Mažeikių mieste

05.5.1-APVA-R-019-81

478 961 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas

05.2.1-APVA–V-010

4 000 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Aukštos skiriamosios gebos meteorologinių sąlygų skaičiavimo sistemos įsigijimas ir įdiegimas

05.1.1-APVA-V-004

1 014 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

04.3.1-APVA-V-003

4 550 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Aplinkos oro kokybės gerinimas

05.6.1-APVA-V-021

8 040 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba ir Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba

05.3.2-APVA-V-13

20 080 000 Eur Pasibaigęs