KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE

   

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2021 06 16 Kvietimas teikti paraiškas AEI (geoterminės energijos, biokuro, saulės) panaudojimas visuomeniniams poreikiams

2021-06-21

2 mln. Eur Liko 24 d.
2021 06 17 Kvietimas teikti paraiškas AEI (saulės, vėjo) panaudojimas privačių juridinių asmenų poreikiams

2021-06-21

9 mln. Eur Liko 24 d.
2021 06 17 Kvietimas teikti paraiškas AEI (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimas privačių juridinių asmenų poreikiams

2021-06-21

1 mln. Eur Liko 24 d.
2021 06 22 Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją

2021-06-23

10 mln. Eur Pasibaigęs
2021 07 02 Kvietimas teikti paraiškas gyventojų prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų

2021/7

3.017.980 Eur Pasibaigęs
2021 07 05 Kvietimas teikti paraiškas taršių technologijų keitimas ATL sektoriuje nedalyvaujančioms įmonėms panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius

2021-07-05

4 mln. Eur Pasibaigęs
2021 07 18 Kvietimas teikti paraiškas privatiems juridiniams asmenims energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimui pagal energijos audito ataskaitas

2021-07-19

2 mln. Eur Liko 23 d.
2021 07 19 Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

2021-07-19

15 mln. Eur Pasibaigęs
2021 09 05 Klimato kaitos programos subsidijos, skirtos gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

2021-09-06

2 000 000 Eur Liko 55 d.
2021 10 07 Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui

2021-10-08

2 mln. Eur Liko 62 d.
2021 10 25 Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

2021/10/26

925 000 Eur Pasibaigęs
2021 11 04 Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų

2021-11-04

2 328 838 Eur Liko 58 d.
2021 11 25 Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui

2021-11-25

800 000.00 Eur Liko 82 d.