KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE

   

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2016 11 03 Užugirio (Antano Smetonos) dvaro parko tvarkymas

05.5.1-APVA-R-19

461 615 Eur Pasibaigęs
2017 01 18 Valstybinio Sapiegų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui

05.4.1-APVA–V-016

615 924 Eur Pasibaigęs
2019 04 15 Vandens debito kreivių sudarymo ir Tinkamų sąlygų žuvims migruoti per kliūtis sudarymo galimybių studijų parengimas

05.3.1-APVA-V-011

63.594,71 Eur Pasibaigęs
2018 08 30 Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis

05.5.1-APVA-R-019

6.943.287 Eur Pasibaigęs
2017 09 25 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone

05.3.2-APVA-R-014

1 347 857 Eur Pasibaigęs
2021 04 07 Vilniaus universiteto Botanikos sodo atnaujinimas, išplėtojant švietėjišką ir kultūrinę veiklą bei siekiant didinti gyventojų informuotumą apie aplinką ir jų aplinkosauginį sąmoningumą

05.4.1-APVA-V-017

1.032.732,14 Eur Pasibaigęs
2018 08 16 Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose

05.5.1-APVA-R-019

470.588,24 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode

05.1.1-APVA–V-017

11 580 000 Eur Pasibaigęs
2020 04 29 Visuomenės informavimo apie aplinką ir jos būklę priemonių įgyvendinimas

Nr. 05.4.1-APVA-V-017

692.625,57 Eur Pasibaigęs
2021 04 07 Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo atnaujinimas

05.4.1-APVA-V-017

557.676 Eur Pasibaigęs
2018 08 16 Zarasų rajono savivaldybės bendrųjų planų koregavimas

05.5.1-APVA-R-019

77.618,78 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste

05.5.1-APVA-R-019-91

599 994 Eur Pasibaigęs
2020 10 08 Žuvų migracijos sąlygų gerinimo darbai Kražantės ir Vokės upėse

05.3.1-APVA-V-012

120 438,56 Eur Pasibaigęs