KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE

   

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2016 11 10 Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė

04.3.1-APVA–V-003

431 870,05 Eur Pasibaigęs
2016 11 18 Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė

04.3.1-APVA-V-003

431 870 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)

05.2.1-APVA–V-008

823 529 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Aplinkos oro kokybės gerinimas

05.6.1-APVA-V-021

8 040 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus

05.5.1-APVA-R-019-11-1

18 491 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus

05.5.1-APVA-R-19

18 491 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus

05.5.1-APVA-R-19

18 491 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Akmenės rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas

05.5.1-APVA-R-019-61

262 412 Eur Pasibaigęs
2020 08 07 „Kraštovaizdžio tvarkymas Kauno rajono savivaldybėje“

05.5.1-APVA-R-019

125.303,20 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimas Prienų rajone“

Nr. 05.5.1-APVA-R-019

76.019,41 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“

Nr. 05.5.1-APVA-R-019

200.009,7 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste, II etapas“

Nr. 05.5.1-APVA-R-019

14.491 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas Tauragės mieste“

Nr. 05.5.1-APVA-R-019

75.505 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone (II)“

Nr. 05.5.1-APVA-R-019

98.217,40 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas“

Nr. 05.5.1-APVA-R-019

98.380 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Atsakingo ir tausojančio aplinką visuomenės elgesio skatinimas“

Nr. 05.4.1-APVA-V-017

2.414.902,72 Eur Pasibaigęs