KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2021 01 21 Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos Aplinkos oro apsaugos kryptį

2021/4

 1 000 000 Eur Pasibaigęs
2021 01 06 Studijos apie užtvankų įvertinimą ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu parengimas

05.3.1-APVA-V-011

100000 Eur Pasibaigęs
2020 11 27 Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos Aplinkos oro apsaugos kryptį

2020/3

2 240 000 Eur Pasibaigęs
2020 11 20 Rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas

Nr. 05.5.1-APVA-V-018

1 587 339,16 Eur Pasibaigęs
2020 11 10 Rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas ir (ar) esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui

05.2.1-APVA-R-008

11 149 736,00 Eur Pasibaigęs
2020 10 21 Investicijų į Lietuvos vandentvarkos sektorių plano rengimas

05.3.2-APVA-V-013

 500 000,00 Eur Pasibaigęs
2020 10 20 Pajūrio juostos tvarkymo programos 2021–2030 m. laikotarpiui parengimas

05.3.1-APVA-V-011

135 000,44 Eur Pasibaigęs
2020 10 08 Žuvų migracijos sąlygų gerinimo darbai Kražantės ir Vokės upėse

05.3.1-APVA-V-012

120 438,56 Eur Pasibaigęs
2020 08 07 „Kraštovaizdžio tvarkymas Kauno rajono savivaldybėje“

05.5.1-APVA-R-019

125.303,20 Eur Pasibaigęs
2020 06 30 Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/priemonių programas ir antrąją priemonių programą gerai Baltijos jūros būklei pasiekti, įsigijimas

05.3.1-APVA-V-011

555 504,50 Eur Pasibaigęs
2020 06 30 Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime, Kauno rajone

05.1.1-APVA-V-006

1241934,25 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 Kvietimas teikti dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas

2020/6

1 600 000 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimas Prienų rajone“

Nr. 05.5.1-APVA-R-019

76.019,41 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“

Nr. 05.5.1-APVA-R-019

200.009,7 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas Tauragės mieste“

Nr. 05.5.1-APVA-R-019

75.505 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste, II etapas“

Nr. 05.5.1-APVA-R-019

14.491 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas“

Nr. 05.5.1-APVA-R-019

98.380 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone (II)“

Nr. 05.5.1-APVA-R-019

98.217,40 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Atsakingo ir tausojančio aplinką visuomenės elgesio skatinimas“

Nr. 05.4.1-APVA-V-017

2.414.902,72 Eur Pasibaigęs
2020 06 04 Kvietimas teikti paraiškas saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

2020/5

6.000.000 Eur Neterminuota