KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE

   

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2016 12 15 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone

05.2.1-APVA–V-008

1 053 737 Eur Pasibaigęs
2021 04 07 Vilniaus universiteto Botanikos sodo atnaujinimas, išplėtojant švietėjišką ir kultūrinę veiklą bei siekiant didinti gyventojų informuotumą apie aplinką ir jų aplinkosauginį sąmoningumą

05.4.1-APVA-V-017

1.032.732,14 Eur Pasibaigęs
2018 08 17 Potvynių rizikos valdymas Panevėžio rajone

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

1.414.993,39 Eur Pasibaigęs
2017 03 09 Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas

05.5.1-APVA-V-018

1 375 447.26 Eur Pasibaigęs
2021 05 28 Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos  projektus, susijusius su technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimu arba optimizavimu

2021/5

1 000 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Tauragės r. sav., Tauragės m., Sandėlių g. 56A, sutvarkymas

05.6.1-APVA–V-020

2 180 000 Eur Pasibaigęs
2021 07 18 Kvietimas teikti paraiškas privatiems juridiniams asmenims energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimui pagal energijos audito ataskaitas

2021-07-19

2 mln. Eur Liko 29 d.
2018 11 21 Įrangos, reikalingos jūriniams ir vidaus vandenų būklės tyrimams atlikti, įsigijimas

Nr. 05.3.1-APVA-V-011

1.950.579,87 Eur Pasibaigęs
2016 12 20 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra

05.2.1-APVA–V-008

2 241 939.59 Eur Pasibaigęs
2021 09 05 Klimato kaitos programos subsidijos, skirtos gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

2021-09-06

2 000 000 Eur Liko 61 d.
2020 11 27 Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos Aplinkos oro apsaugos kryptį

2020/3

2 240 000 Eur Pasibaigęs
2021 10 07 Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui

2021-10-08

2 mln. Eur Liko 68 d.
2020 06 02 Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos finansavimo kryptį „Oro apsauga“

2020/2

2.000.000 Eur Pasibaigęs
2017 01 04 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone

05.2.1-APVA–V-008

1.534.035,87 Eur Pasibaigęs
2021 06 16 Kvietimas teikti paraiškas AEI (geoterminės energijos, biokuro, saulės) panaudojimas visuomeniniams poreikiams

2021-06-21

2 mln. Eur Liko 29 d.
2021 11 04 Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų

2021-11-04

2 328 838 Eur Liko 64 d.
2017 02 21 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų raj. ir Birštono savivaldybėse)

05.2.1-APVA–V-008

2 194 337 Eur Pasibaigęs
2019 12 10 Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas

05.5.1-APVA-V-018

1.832.333,89 Eur Pasibaigęs
2017 01 04 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra

05.2.1-APVA–V-008

2 800 256.02 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Atsakingo ir tausojančio aplinką visuomenės elgesio skatinimas“

Nr. 05.4.1-APVA-V-017

2.414.902,72 Eur Pasibaigęs