KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE

   

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2016 11 03 Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

05.5.1-APVA-R-019-51

342 647 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Pažeistų Kupiškio rajono savivaldybės kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas

05.5.1-APVA-R-019-51

331 408 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode

05.1.1-APVA–V-017

11 580 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Akmenės rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas

05.5.1-APVA-R-019-61

262 412 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Joniškio rajone

05.5.1-APVA-R-019-61

357 832 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

05.5.1-APVA-R-19

506 592 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio būklės gerinimas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (I etapas)

05.5.1-APVA-R-019-61

58 824 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio m. Eibariškių parko teritorijoje

05.5.1-APVA-R-019-61

447 442 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas

05.5.1-APVA-R-019-61

399 008 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste

05.5.1-APVA-R-019-61

47 385 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio sutvarkymas Širvintų mieste

05.5.1-APVA-R-19

375 493 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio formavimas prie Šalčininkų tvenkinio

05.5.1-APVA-R-19

478 840 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Švenčionių rajono kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje ir estetinio potencialo didinimas

05.5.1-APVA-R-19

515 012 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

05.5.1-APVA-R-19

164 706 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Užugirio (Antano Smetonos) dvaro parko tvarkymas

05.5.1-APVA-R-19

461 615 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdynų teritorijų kraštovaizdžio arealų sutvarkymas

05.5.1-APVA-R-19

532 522 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė

04.3.1-APVA–V-003

431 870 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendimų keitimas Birštono kurorto ir savivaldybės bendruosiuose planuose

05.5.1-APVA-R-19

92 527 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Taurostos parke Jonavoje

05.5.1-APVA-R-019

188 578 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio ar gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos dalių bendruosiuose planuose

05.5.1-APVA-R-019-21

202 123 Eur Pasibaigęs