KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2020 06 03 Kvietimas teikti paraiškas atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose

2020/4

15.000.000 Eur Pasibaigęs
2020 06 03 Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos finansavimo kryptį „Oro apsauga“

Nr. 2020/3

1.000.000 Eur Pasibaigęs
2020 06 02 Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos finansavimo kryptį „Oro apsauga“

2020/2

2.000.000 Eur Pasibaigęs
2020 05 18 Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos finansavimo kryptį „Vandenų apsauga“

Nr. 2020/1

1000.000 Eur Pasibaigęs
2020 04 30 Didžiojo apuoko (Bubo Bubo) veisimas ir jo išleidimas į gamtą

Nr. 05.5.1-APVA-V-018

280 007,24 Eur Pasibaigęs
2020 04 30 Saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimas

Nr. 05.5.1-APVA-V-018

1 000 000 Eur Pasibaigęs
2020 04 29 Visuomenės informavimo apie aplinką ir jos būklę priemonių įgyvendinimas

Nr. 05.4.1-APVA-V-017

692.625,57 Eur Pasibaigęs
2020 04 24 Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas (II)

Nr. 05.5.1-APVA-V-018

810.668,08 Eur Pasibaigęs
2020 04 22 Monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas saugomose teritorijose (II)

Nr. 05.5.1-APVA-V-018

1.500.000,00 Eur Pasibaigęs
2019 12 10 Laukinių gyvūnų globos centro įkūrimas

05.5.1-APVA-V-018

3.800.000,00 Eur Pasibaigęs
2019 12 10 Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas

05.5.1-APVA-V-018

1.832.333,89 Eur Pasibaigęs
2019 09 17 Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-019

239.257,68 Eur Pasibaigęs
2019 07 23 Potvynių rizikos valdymo plano atnaujinimas

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

404,400 € Eur Pasibaigęs
2019 07 23 Potvynių rizikos valdymas Darsūniškio kaime

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

79,782.10 € Eur Pasibaigęs
2019 05 09 Šilutės rajono savivaldybės Šilutės miesto Lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija

05.1.1-APVA-V-006

4,548,607.68 Eur Pasibaigęs
2019 04 15 Vandens debito kreivių sudarymo ir Tinkamų sąlygų žuvims migruoti per kliūtis sudarymo galimybių studijų parengimas

05.3.1-APVA-V-011

63.594,71 Eur Pasibaigęs
2018 11 21 Įrangos, reikalingos jūriniams ir vidaus vandenų būklės tyrimams atlikti, įsigijimas

Nr. 05.3.1-APVA-V-011

1.950.579,87 Eur Pasibaigęs
2018 11 21 Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida

05.4.1-APVA-V-016

1.247.510,05 Eur Pasibaigęs
2018 09 11 Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

146234,50 Eur Pasibaigęs
2018 09 11 Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime, Kauno rajone

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

1241934,25 Eur Pasibaigęs