KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE

   

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2016 11 03 Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

05.5.1-APVA-R-019

631 855 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Nemuno pakrančių kraštovaizdžio tvarkymas

05.5.1-APVA-R-019

279 870 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone

05.5.1-APVA-R-019

308 285 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais

05.5.1-APVA-R-019-21

66 016 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-019

219 740 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)

05.5.1-APVA-R-019-11-4

552 004 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus

05.5.1-APVA-R-019-11-1

18 491 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas ir Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais

05.5.1-APVA-R-019-11-2

209 678 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-019-11-3

825 869 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone I etapas

05.5.1-APVA-R-019-51

298 181 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke

05.5.1-APVA-R-019-51

420 549 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

05.5.1-APVA-R-019-51

250 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste

05.5.1-APVA-R-19

419 384 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone

05.5.1-APVA-R-19

283 809,34 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-19

363 047,26 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos dalių bendruosiuose planuose

05.5.1-APVA-R-19

202 123,48 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

05.5.1-APVA-R-19

631 855,16 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Nemuno pakrančių kraštovaizdžio tvarkymas

05.5.1-APVA-R-19

279 869,71 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone

05.5.1-APVA-R-19

308 284,61 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais

05.5.1-APVA-R-19

66 016,00 Eur Pasibaigęs