KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE

   

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2016 11 03 Buvusios naftos bazės teritorijos Elektrėnų sav., Naujųjų Kietaviškių k., sutvarkymas

05.6.1-APVA–V-020

67 953 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Buvusios naftos bazės teritorijos Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apyl. sen., Pakertų k., ir buvusio pesticide sandėlio teritorijos Kaišiadorių r. sav., Nemaitonių sen., Varkalių k., sutvarkymas

05.6.1-APVA–V-020

254 670, Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Buvusios naftos bazės teritorijos Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Visalaukės I k., sutvarkymas

05.6.1-APVA–V-020

67 814 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

04.3.1-APVA-V-003

4 550 000 Eur Pasibaigęs
2018 07 18 Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas, II etapas

Nr.1

4.095.292,72 Eur Pasibaigęs
2020 04 30 Didžiojo apuoko (Bubo Bubo) veisimas ir jo išleidimas į gamtą

Nr. 05.5.1-APVA-V-018

280 007,24 Eur Pasibaigęs
2020 06 30 Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/priemonių programas ir antrąją priemonių programą gerai Baltijos jūros būklei pasiekti, įsigijimas

05.3.1-APVA-V-011

555 504,50 Eur Pasibaigęs
2018 05 14 Draugystės parkai – 3

05.4.1-APVA-R-019-41

539.955,80 Eur Pasibaigęs
2021 10 07 Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui

2021-10-08

2 mln. Eur Liko 68 d.
2018 08 30 Elektrėnų miesto kraštovaizdžio sutvarkymas

05.5.1-APVA-R-019

299.716,00 Eur Pasibaigęs
2017 07 13 Gamtosauginių ir gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas

05.5.1-APVA-V-018

258 487.47 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“

05.5.1-APVA-V-018

4 619 400 Eur Pasibaigęs
2018 09 11 Gedimino kalno tvarkyba Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate

05.4.1-APVA-V-016

3.061.597,48 Eur Pasibaigęs
2018 03 20 Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas

Nr. 1

597.961,16 Eur Pasibaigęs
2018 06 14 GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studija

Nr.1

100 000,00 Eur Pasibaigęs
2016 11 29 GMO rizikos vertinimo, valdymo ir stebėsenos dokumentų parengimas

05.5.1-APVA-V-018

695 088 Eur Pasibaigęs
2021 11 04 Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų

2021-11-04

2 328 838 Eur Liko 64 d.
2016 11 10 Informacijos apie klimato kaitą portalo sukūrimas

05.1.1-APVA–V-004

299 750 Eur Pasibaigęs
2020 10 21 Investicijų į Lietuvos vandentvarkos sektorių plano rengimas

05.3.2-APVA-V-013

 500 000,00 Eur Pasibaigęs
2021 07 19 Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

2021-07-19

15 mln. Eur Pasibaigęs