KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE

   

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2018 11 21 Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida

05.4.1-APVA-V-016

1.247.510,05 Eur Pasibaigęs
2018 09 11 Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

146234,50 Eur Pasibaigęs
2018 09 11 Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime, Kauno rajone

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

1241934,25 Eur Pasibaigęs
2018 09 11 Gedimino kalno tvarkyba Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate

05.4.1-APVA-V-016

3.061.597,48 Eur Pasibaigęs
2018 08 30 Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis

05.5.1-APVA-R-019

6.943.287 Eur Pasibaigęs
2018 08 30 Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas

05.5.1-APVA-R-019

125.271,13 Eur Pasibaigęs
2018 08 30 Elektrėnų miesto kraštovaizdžio sutvarkymas

05.5.1-APVA-R-019

299.716,00 Eur Pasibaigęs
2018 08 30 Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas

05.5.1-APVA-R-019

264.183,53 Eur Pasibaigęs
2018 08 30 Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone

05.5.1-APVA-R-019

592.521,98 Eur Pasibaigęs
2018 08 30 Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone

05.5.1-APVA-R-019-71

129.411,77 Eur Pasibaigęs
2018 08 30 Kraštovaizdžio formavimas, pažeistų žemių tvarkymas Ignalinos rajone ir bendrųjų planų tikslinimas

2019-02-22

588.235,30 Eur Pasibaigęs
2018 08 17 Potvynių rizikos valdymas Palangos mieste

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

451.493,93 Eur Pasibaigęs
2018 08 17 Naujų pylimų įrengimas Šilgaliuose ir Panemunėje, Pagėgių sav

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

2.166.060,00 Eur Pasibaigęs
2018 08 17 Potvynių rizikos valdymas Panevėžio rajone

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

1.414.993,39 Eur Pasibaigęs
2018 08 16 Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Anykščių rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-019

180.230,00 Eur Pasibaigęs
2018 08 16 Utenos rajono kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas likviduojant bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius

05.5.1-APVA-R-019

61.811,30 Eur Pasibaigęs
2018 08 16 Zarasų rajono savivaldybės bendrųjų planų koregavimas

05.5.1-APVA-R-019

77.618,78 Eur Pasibaigęs
2018 08 16 Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose

05.5.1-APVA-R-019

470.588,24 Eur Pasibaigęs
2018 07 30 Materialinės bazės atnaujinimas augalų genetinių išteklių išsaugojimui, atkūrimui, atnaujinimui, genetinio tapatumo nustatymui

05.5.1-APVA-V-018

1003942,04 Eur Pasibaigęs
2018 07 18 Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Molėtų rajone

05.5.1-APVA-R-019

294.160,27 Eur Pasibaigęs