KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE

   

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2018 08 30 Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis

05.5.1-APVA-R-019

6.943.287 Eur Pasibaigęs
2016 11 17 Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste

05.2.1-APVA–V-008

7 691 288 Eur Pasibaigęs
2016 12 15 Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste

05.2.1-APVA–V-008

8 299 352.15 Eur Pasibaigęs
2016 12 07 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione

05.2.1-APVA–V-008

8 199 452 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Aplinkos oro kokybės gerinimas

05.6.1-APVA-V-021

8 040 000 Eur Pasibaigęs
2021 06 17 Kvietimas teikti paraiškas AEI (saulės, vėjo) panaudojimas privačių juridinių asmenų poreikiams

2021-06-21

9 mln. Eur Pasibaigęs
2021 05 28 Kvietimas teikti paraiškas taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse 

2021-05-31

10 mln. Eur Pasibaigęs
2021 06 22 Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją

2021-06-23

10 mln. Eur Pasibaigęs
2021 02 01 Rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas ir (ar) esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui

05.2.1-APVA-R-008

11 149 736,00 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode

05.1.1-APVA–V-017

11 580 000 Eur Pasibaigęs
2020 11 10 Rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas ir (ar) esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui

05.2.1-APVA-R-008

11 149 736,00 Eur Pasibaigęs
2020 06 12 „Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste, II etapas“

Nr. 05.5.1-APVA-R-019

14.491 Eur Pasibaigęs
2021 07 19 Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

2021-07-19

15 mln. Eur Pasibaigęs
2021 06 16 Kvietimas teikti paraiškas AEI (saulės, vėjo) panaudojimas visuomeniniams poreikiams

2021-06-21

15 mln. Eur Pasibaigęs
2020 06 03 Kvietimas teikti paraiškas atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose

2020/4

15.000.000 Eur Pasibaigęs
2017 07 13 Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I) etapas

05.4.1-APVA–V-016

16.488.980 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus

05.5.1-APVA-R-19

18 491 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus

05.5.1-APVA-R-19

18 491 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus

05.5.1-APVA-R-019-11-1

18 491 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba ir Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba

05.3.2-APVA-V-13

20 080 000 Eur Pasibaigęs