KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE

   

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2016 11 17 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje

05.2.1-APVA–V-008

670 569 Eur Pasibaigęs
2016 11 17 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje

05.2.1-APVA-R-008-91

610 906 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Informacijos apie klimato kaitą portalo sukūrimas

05.1.1-APVA–V-004

299 750 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė

04.3.1-APVA–V-003

431 870,05 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-19

825 869 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus

05.5.1-APVA-R-19

18 491 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)

05.5.1-APVA-R-19

552 004 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

05.5.1-APVA-R-19

250 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke

05.5.1-APVA-R-19

420 548,78 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone I etapas

05.5.1-APVA-R-19

298 180,51 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Jūros upės kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje Rietavo mieste

05.5.1-APVA-R-19

112 824 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-19

825 869 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas ir Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais

05.5.1-APVA-R-19

209 678 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus

05.5.1-APVA-R-19

18 491 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)

05.5.1-APVA-R-19

552 004 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-19

219 740,35 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais

05.5.1-APVA-R-19

66 016,00 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone

05.5.1-APVA-R-19

308 284,61 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Nemuno pakrančių kraštovaizdžio tvarkymas

05.5.1-APVA-R-19

279 869,71 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

05.5.1-APVA-R-19

631 855,16 Eur Pasibaigęs