KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE

   

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2018 08 30 Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone

05.5.1-APVA-R-019

592.521,98 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdynų teritorijų kraštovaizdžio arealų sutvarkymas

05.5.1-APVA-R-19

532 522 Eur Pasibaigęs
2017 02 21 Pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra Jonavos rajone ir atliekų rūšiavimo skatinimas

05.2.1-APVA–V-008

823.529,41 Eur Pasibaigęs
2017 02 21 Pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra Jonavos rajone ir atliekų rūšiavimo skatinimas

05.2.1-APVA–V-008

1 617 886.98 Eur Pasibaigęs
2018 09 11 Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

146234,50 Eur Pasibaigęs
2017 12 20 Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kumponų k. Kretingos r.

05.1.1-APVA-V-006

292962,01 Eur Pasibaigęs
2019 07 23 Potvynių rizikos valdymas Darsūniškio kaime

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

79,782.10 € Eur Pasibaigęs
2018 08 17 Potvynių rizikos valdymas Palangos mieste

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

451.493,93 Eur Pasibaigęs
2018 08 17 Potvynių rizikos valdymas Panevėžio rajone

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

1.414.993,39 Eur Pasibaigęs
2018 09 11 Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime, Kauno rajone

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

1241934,25 Eur Pasibaigęs
2020 06 30 Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime, Kauno rajone

05.1.1-APVA-V-006

1241934,25 Eur Pasibaigęs
2019 07 23 Potvynių rizikos valdymo plano atnaujinimas

Nr. 05.1.1-APVA-V-006

404,400 € Eur Pasibaigęs
2017 12 20 Požeminio vandens monitoringo sistemos stiprinimas

05.3.1-APVA-V-011

298430,00 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais

05.5.1-APVA-R-019-21

66 016 Eur Pasibaigęs
2016 11 10 Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais

05.5.1-APVA-R-19

66 016,00 Eur Pasibaigęs
2017 01 18 Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui

05.4.1-APVA–V-016

1 072 138 Eur Pasibaigęs
2018 05 14 Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

Nr. 05.4.1-APVA-R-019-51

372.032,80 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

05.5.1-APVA-R-019-51

342 647 Eur Pasibaigęs
2020 11 20 Rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas

Nr. 05.5.1-APVA-V-018

1 587 339,16 Eur Pasibaigęs
2020 11 10 Rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas ir (ar) esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui

05.2.1-APVA-R-008

11 149 736,00 Eur Pasibaigęs