KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE

   

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PASKELBIMO DATA PAVADINIMAS NUMATYTAS FINANSAVIMAS PATEIKIMO TERMINAS
2016 11 04 Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

05.5.1-APVA-R-019-51

250 000 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke

05.5.1-APVA-R-019-51

420 549 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone I etapas

05.5.1-APVA-R-019-51

298 181 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-019-11-3

825 869 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas ir Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais

05.5.1-APVA-R-019-11-2

209 678 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus

05.5.1-APVA-R-019-11-1

18 491 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)

05.5.1-APVA-R-019-11-4

552 004 Eur Pasibaigęs
2016 11 04 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje

05.5.1-APVA-R-019

219 740 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais

05.5.1-APVA-R-019-21

66 016 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone

05.5.1-APVA-R-019

308 285 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Nemuno pakrančių kraštovaizdžio tvarkymas

05.5.1-APVA-R-019

279 870 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

05.5.1-APVA-R-019

631 855 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio ar gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos dalių bendruosiuose planuose

05.5.1-APVA-R-019-21

202 123 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Taurostos parke Jonavoje

05.5.1-APVA-R-019

188 578 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendimų keitimas Birštono kurorto ir savivaldybės bendruosiuose planuose

05.5.1-APVA-R-19

92 527 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė

04.3.1-APVA–V-003

431 870 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdynų teritorijų kraštovaizdžio arealų sutvarkymas

05.5.1-APVA-R-19

532 522 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Užugirio (Antano Smetonos) dvaro parko tvarkymas

05.5.1-APVA-R-19

461 615 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

05.5.1-APVA-R-19

164 706 Eur Pasibaigęs
2016 11 03 Švenčionių rajono kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje ir estetinio potencialo didinimas

05.5.1-APVA-R-19

515 012 Eur Pasibaigęs