SOCIALINĖ EKONOMINĖ ANALIZĖ

Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika

 

Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, projekto lėšų skaičiuoklė

 

Konversijos koeficientų, socialinės-ekonominės naudos (žalos) įverčių apskaičiavimo metodika