Projektų viešųjų pirkimų planai - aplinkos projektų valdymo agentūra

PROJEKTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAI

Projekto pirkimų plano forma
(pritarta 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2015 m. spalio 23 d. protokolu Nr. 22)

Projektų viešųjų pirkimų patikros tvarkos aprašas pareiškėjams ir projektų vykdytojams >>>

(patvirtintas 2014 m. lapkričio 27 d. Agentūros direktoriaus įsakymu „Dėl Procedūrų vadovo patvirtinimo“ Nr. T1-190)