PROJEKTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAI

Projekto pirkimų plano forma
(pritarta 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2015 m. spalio 23 d. protokolu Nr. 22)

Projektų viešųjų pirkimų patikros tvarkos aprašas pareiškėjams ir projektų vykdytojams >>>

(patvirtintas 2014 m. lapkričio 27 d. Agentūros direktoriaus įsakymu „Dėl Procedūrų vadovo patvirtinimo“ Nr. T1-190)