PROJEKTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAI

Atliekų projektų vykdytojų viešųjų pirkimų vykdymo planai

Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tavrkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 viešųjų pirkimų vykdymo planas >>>

Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 viešųjų pirkimų vykdymo planas >>>

Priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ valstybės projektų sąrašo Nr. 01 viešųjų pirkimų vykdymo planas >>>

Vandenų projektų vykdytojų viešųjų pirkimų vykdymo planai

Priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 viešųjų pirkimų vykdymo planas 2011-04-01 >>>

Struktūrinių projektų vykdytojų viešųjų pirkimų vykdymo planai

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemones vykdomų projektų pirkimų planai

 

2011 m.                                                                                            2012 m. 

1. Pirkimu_planas_2 priemone.xls >>>                           1.  Pirkimu_planas_5 priemonė.xls >>>

2. Pirkimu_planas_4 priemone.xls >>>                           2.  Pirkimu_planas_6 priemone.xls >>>

3. Pirkimu_planas_5 priemonė.xls >>>                           3.  Pirkimu_planas_8 priemone.xls >>>

4. Pirkimu_planas_6 priemone.xls >>>                          4.  Pirkimu_planas_9 priemone.xls >>>

5. Pirkimu_planas_7 priemone.xls >>>

6. Pirkimu_planas_8 priemone.xls >>>

7. Pirkimu_planas_9 priemone.xls >>>