Finansavimo krypčių patvirtinimas

Už Modernizavimo fondo veiklą yra atsakingos pagalbą gaunančios valstybės narės, kurios glaudžiai bendradarbiauja su Europos investicijų banku (EIB), fondui įsteigtu Investicijų komitetu ir Europos Komisija.

 

Pagrindiniai finansavimo proceso (krypčių nustatymo ir patvirtinimo)  žingsniai:

 

Daugiau apie Modernizavimo fondą https://modernisationfund.eu/