Elektra iš saulės ir Lauksargių globos namuose

Tauragės rajone, Lauksargių globos namuose, įrengta saulės elektrinė. Pasinaudojus valstybės teikiama parama, ant pastato stogo sumontuota 35 kW galios saulės elektrinė.

„Įvairiomis iniciatyvomis, projektine veikla nuolat siekiame būti socialiai atsakinga įstaiga, jaučiame atsakomybę už mūsų namų veiklos poveikį bendruomenei ir visai aplinkai. Skirto finansavimo ir geranoriško bei profesionalaus bendradarbiavimo su APVA ir Tauragės rajono savivaldybės darbuotojais dėka sėkmingai įgyvendinome projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Lauksargių globos namuose“ ir įrengėme saulės fotovoltinę elektrinę globos namuose. Šio projekto dėka ir mes prisidedame prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo (sumažėjus išmetamo CO2 kiekiui) ir gamtinių išteklių tausojimo“, – sakė Lauksargių globos namų direktorė Jovita Černeckienė.

Projektas, pasinaudojus Klimato kaitos programos lėšas, sėkmingai baigtas 2020 metais. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) sutartyje numatytas rodiklis pasiektas ir viršytas + 5,55 proc.