Guronių vienuolyne įdiegtas šilumos siurblys

„Oro tarša yra viena didžiausių aplinkos ir sveikatos problemų. Todėl džiaugiamės, kad įgyvendinus projektą galime bent šiek tiek prisidėti prie švaresnės atmosferos ir gamtos tausojimo“, – sakė Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Judita Stankūnaitė.

Kaune esančiame vienuolyne įgyvendintas projektas „Atsinaujinančių išteklių energetikos plėtra Guronyse“. Jo metu įdiegtas šilumos siurblys. Iš Klimato kaitos programos lėšų tam viso skirta virš 14 tūkst. eurų.