Interesų konfliktų valdymas

Nusišalinimai (nušalinimai)

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2022 m. kovo 9 d. priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos veikiant ar bandant paveikti, arba atliekant kitas tarnybines pareigas, susijusias su kompensacinių išmokų skyrimo pareiškėjams vertinimo pagal 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ procedūromis, nes jo dalyvavimas gali sukelti interesų konfliktą.