NAUJIENOS

Išsiųsti kvietimai teikti paraiškas

2017-12-08

Šią savaitę  Aplinkos projektų valdymo agentūra išsiuntė kvietimus Šilalės rajono savivaldybės administracijai ir Aplinkos apsaugos agentūrai teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.3.1-APVA-V-012 „Vandens telkinių būklės gerinimas“ valstybės projektų sąrašą, kuris 2017 m. lapkričio 28 d., buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-959.

Pirmojo projekto tikslas yra pagerinti Paršežerio ežero būklę, jo vertė beveik 64 tūkstančiai eurų, o antrojo projekto tikslas bus vandens telkinių įžuvinimas 2018 - 2022 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintačiomis žuvų rūšimis. Minėto projekto vertė yra beveik 511 tūkst. eurų.

Šilutės rajono savivaldybės administracija turėtų parašką pateikti iki 2018 m. gegužės 21 d., o Aplinkos apsaugos agentūra  -  iki 2018 m.sausio 22 d.

 

 

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS