Search
Close this search box.

Atliktas administracinis paraiškų vertinimas ir sudaryta paraiškų eilė

Aplinkos projektų valdymo agentūra atliko paraiškų, pateiktų finansavimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ gauti vertinimą.
Administracinės atitikties reikalavimus atitinkančiose paraiškose prašoma paramos suma daugiau kaip 30 proc. viršija kvietimui skirtą sumą (10 mln. eurų). Vadovaujantis Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu, Agentūra paraiškų eilę sudarė įvertinus projektų naudingumo kriterijus: pareiškėjo įnašo į projekto finansavimą dydį, CO2 ekvivalento sumažinimą, tenkantį 1 eurui subsidijos ir projekto įgyvendinimui būtinos įrangos/rangos darbų pirkimų atlikimą.
Paraiškoms, esančiose sudarytame sąraše, kurioms pakanka einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančiame plane nurodytos paramos sumos bus atliekamas aplinkosauginis-techninis vertinimas, o paraiškos, kurioms nepakanka lėšų toliau nebus vertinamos.
Atlikus paraiškų, esančių sudarytame sąraše aplinkosauginį-techninį vertinimą ir nustačius, kad po vertinimo projekto naudingumo rodikliai nepasiekia deklaruotų rodiklių ir pasikeičia pirminė paraiškų eilė, bus atliekamas kitų, patikslintoje eilėje esančių paraiškų, kurioms pakaks lėšų, vertinimas.
Paraiškų sąrašą rasite ČIA.

Dalintis socialiniuose tinkluose