Karjera - aplinkos projektų valdymo agentūra

KARJERA

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - Agentūra) administruoja išskirtinius aplinkosauginius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Mūsų organizacijos pagrindą sudaro profesionalai – žmonės, čia darantys karjerą bei kuriantys draugiškus socialinius santykius, – kuriais mes didžiuojamės ir esame jiems įsipareigoję.

Mūsų veiklos sėkmė priklauso nuo kompetentingų, gabių ir iniciatyvių darbuotojų. Todėl Agentūra itin vertina savo komandą bei kuria darbo aplinką, padedančią žmonėms nuolat augti kaip profesionalams.

Prisijunkite prie mūsų komandos! Mes siūlome:

- Atsakingą darbą, suteikiantį galimybę spręsti konkrečias problemas ir siūlyti sprendimus.

-Galimybę konkrečiais sprendimais prisidėti prie aplinkos puoselėjimo ir viešojo intereso gynimo.

- Nuolatinę galimybę mokytis, tobulintis ir kelti kvalifikaciją.

- Darbą iniciatyviame, draugiškame ir palaikančiame kolektyve.

- Patogią ir modernią darbinę aplinką.

 

ŠIUO METU IEŠKOME:

➡️ Projektų „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose“ grupės informacinių technologijų specialisto.

Terminuota darbo sutartis, pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,2 iki 9,5 (bazinės algos dydžiais). 

Prašymai konkursui priimami per CV Market portalą (https://www.cvmarket.lt/iki 2019 m. lapkričio 15 d. 

Pareigybės aprašymą rasite čia >>>

➡️ Teisės skyriaus patarėjo (pakaitinio valstybės tarnautojo)

Pareiginės algos koeficientas nuo 8,3 iki 11,5 (baziniais dydžiais). 

Prašymai konkursui priimami per VATIS sistemą iki 2019 m. lapkričio 6 d. 

Pareigybės aprašymą rasite čia >>>

➡️ Projekto „NATURA 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“

Nr. LIFE16 IPE/LT/016 (LIFE-IP PAF-NATURALIT) grupės Finansų kontrolierius (0.75 etato)

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7.2 iki 9.5.

Prašymai konkursui priimami per VATIS sistemą iki 2019 m. lapkričio 20 d.

Pareigybės aprašymą rasite čia >>>