Karjera - aplinkos projektų valdymo agentūra

KARJERA

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - Agentūra) administruoja išskirtinius aplinkosauginius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Mūsų organizacijos pagrindą sudaro profesionalai – žmonės, čia darantys karjerą bei kuriantys draugiškus socialinius santykius, – kuriais mes didžiuojamės ir esame jiems įsipareigoję.

Mūsų veiklos sėkmė priklauso nuo kompetentingų, gabių ir iniciatyvių darbuotojų. Todėl Agentūra itin vertina savo komandą bei kuria darbo aplinką, padedančią žmonėms nuolat augti kaip profesionalams.

Prisijunkite prie mūsų komandos! Mes siūlome:

- Atsakingą darbą, suteikiantį galimybę spręsti konkrečias problemas ir siūlyti sprendimus.

-Galimybę konkrečiais sprendimais prisidėti prie aplinkos puoselėjimo ir viešojo intereso gynimo.

- Nuolatinę galimybę mokytis, tobulintis ir kelti kvalifikaciją.

- Darbą iniciatyviame, draugiškame ir palaikančiame kolektyve.

- Patogią ir modernią darbinę aplinką.

 

ŠIUO METU IEŠKOME:

➡️ Taršos mažinimo skyriaus vyriausiojo specialisto (projektų vadovo).

Prašymai konkursui priimamai per VATIS modulį iki 2019 m. spalio 11 d.

Pareigybės aprašymą rasite čia >>>

 

➡️ Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (patikrų specialisto).

Prašymai konkursui priimamai per VATIS modulį iki 2019 m. spalio 18 d. 

Pareigybės aprašymą rasite čia >>>

 

➡️ Klimato kaitos projektų ir registro skyriaus vyriausiojo specialisto (projektų vadovo). 

Terminuota darbo sutartis, pastovosios dalies koeficientas nuo 7,2 iki 9,5 (bazinės algos dydžiais). 

Prašymai konkursui priimami per VATIS modulį iki 2019 m. spalio 23 d.  

Pareigybės aprašymą rasite čia >>> 

 

➡️ Projektų „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose“ grupės informacinių technologijų specialisto.

Terminuota darbo sutartis, pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,2 iki 9,5 (bazinės algos dydžiais). 

Prašymai konkursui priimami per VATIS modulį iki 2019 m. spalio 25 d.

Pareigybės aprašymą rasite čia >>>