Socialinė atsakomybė - aplinkos projektų valdymo agentūra

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Įsipareigojimai darbuotojams.

Agentūra itin vertina savo darbuotojus. Agentūroje puoselėjamos palankios darbo sąlygos, daug dėmesio skiriama dialogui su darbuotojais, tikslų ir veiklos principų komunikavimui, darbuotojų įtraukimui į svarbiausių sprendimų priėmimą. Užtikrinamas nuolatinis personalo mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas. Siekiant sukurti šeimai palankias darbo sąlygas, organizuojamos šeimos popietės, kuomet darbuotojų vaikai gauna galimybę susipažinti su jų tėvų veikla bei jos rezultatais.

 

Įsipareigojimai bendruomenei.

Agentūra yra socialiai aktyvi bei siekianti prisidėti prie visuomenės pažangos. Darbuotojai aktyviai dalyvauja visuomeninėse akcijose. Kasmet organizuojamos neatlygintinos kraujo  donorystės akcijos. Tradicinės Agentūros Kalėdų paramos akcijos metu remiamos visuomeninės organizacijos (2012 m. paremti Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos senelių globos namai; 2013 m. paremtas projektas „Gydytojai klounai - juoko virusas sergantiems vaikams“ ir VšĮ „Gyvūnų namai“). Siekdama ugdyti atsakingą ir veiklią jaunąją kartą, Agentūra bendradarbiauja su „Junior Achievement Lietuva“, įgyvendindama jaunimo iniciatyvumo skatinimo programas.

 

Įsipareigojimai aplinkai.

Agentūros veiklos sritis sritis įpareigoja mus savo veiklą organizuoti taip, kad būtų minimizuotas neigiamas poveikis aplinkai. Agentūros darbuotojai noriai važinėja į darbą dviračiais, esame įrengę patogius dviračių parkavimo stovus. Didelį dėmesį skiriame žaliųjų pirkimų vykdymui. Naudojame ekologišką popierių.