Klaipėdos nafta nuosekliai mažina neigiamą poveikį aplinkai

Bendrovė „Klaipėdos nafta“ (KN) įgyvendino projektą „ Oro teršalų valymo įrenginio įrengimas“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, aplinką tausojančios įrangos įdiegimui skyręs 199 600,26 Eur. Pasinaudojant subsidija įmonėje buvo įdiegtas aktyvuotos anglies filtras.

Oro teršalų valymo įrenginio eksploatacija leis pasiekti šį aplinkos apsaugos veiksmingumą:

  1. Apie 80 proc. sumažinti iš geležinkelio krovos estakados į aplinkos orą naftos produktų krovos metu išmetamą LOJ kiekį;
  2. Sumažinti kvapų intensyvumą gyvenamoje aplinkoje, nes iš srauto praėjusio per oro teršalų valymo įrenginį bus pašalinti sieros junginiai, kurie yra vieni pagrindinių kvapų sukėlėjų;
  3. Pagerins aplinkos kokybę, nes gyvenamoje aplinkoje sumažės tiek LOJ, tiek kvapų koncentracija. Gyventojai jaus mažesnį diskomfortą, kurį sukelia naftos produktų krovos procesas.

Naujo oro teršalų valymo įrenginio pastatymas ir įdiegimas yra viena iš KN aplinkosauginių priemonių, leisiančių pasiekti aplinkos apsaugos veiksmingumą ilguoju laikotarpiu.

„Poveikio aplinkai valdymas yra strateginis organizacijos tikslas, atsispindintis veiklos procesuose. Siekiant užkirsti kelią galimam neigiamam veiklos poveikiui aplinkai ir / ar jį sušvelninti, taip pat stiprinant naudingą poveikį aplinkai, per 2017-2020 m. į aplinkosaugines, aplinkos oro taršą mažinančias priemones bendrovė investavo daugiau nei 5 mln. eurų“, - pasakojo bendrovės „Klaipėdos nafta“ aplinkos saugos vadovė Lina Gelžinienė.

KN kelia tikslą iki 2030 m. lakiųjų organinių junginių (LOJ) bei CO2 emisijas sumažinti daugiau kaip 50 proc., lyginant su paskutinių 5 metų LOJ ir CO2 emisijų vidurkiu. Bendrovė nuolat domisi technologinėmis naujovėmis, kurias įdiegus būtų užtikrinti aukščiausi aplinkos apsaugos standartai.

Su Aplinkos apsaugos agentūra suderintame KN Aplinkosaugos veiksmų plane numatyta visa eilė aplinkosauginių priemonių, kurias KN nuosekliai įgyvendina, bei įsipareigoja ir toliau vykdyti tvarią veiklą bei užtikrinti aukščiausius aplinkos apsaugos standartus. Su KN aplinkosaugos veiksmų plano progresu galite susipažinti interneto puslapyje www.kn.lt.