Search
Close this search box.

Kvietimas valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms saulės elektrinių finansavimui gauti jau pirmadienį

Patvirtinus  Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašą, kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti bus paskelbtas pirmadienį. Kvietimui skirta  15 mln. eurų.
Pagal šią priemonę paraiškas gali teikti valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas.
Finansavimas gali būti skirtas saulės, vėjo elektrinės įsirengimui ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigijimui. Visa pagaminta elektros energija turi būti vartojama savo reikmėms (vadovaujantis elektros energiją gaminančio vartotojo schema).
Patvirtintame apraše numatytos ir lengvesnės sąlygos projektų įgyvendinimui. Kartu su paraiška mažėja privalomų pateikti dokumentų skaičius. Nereikės teikti ŠESD skaičiavimų (CO2 sutaupymai nustatomi pagal skaičiuojamąsias vertes), galimybių studijos, nuosavo finansinio indėlio  užtikrinimo, o finansavimo suma bus apskaičiuojama pagal fiksuotus įkainius.
Fiksuotas įkainis, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti siekia 793,76 Eur/kW su PVM, o 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti – 1321 Eur/kW su PVM.
Pagal kvietimui skirtą sumą Lietuvoje atsinaujinančių energijos išteklių (saulės elektrinių) galia turėtų padidėti beveik 19 tūkst. kW, o kasmet į aplinką mažiau išmetama beveik 8000 t. CO2.
 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose