NAUJIENOS

Liko 4 dienos teikti paraiškas projektams pagal vandens apsaugos ir oro apsaugos kryptis

2021-08-27

Įmonės, norinčios diegti technologinius įrenginius ir priemones, mažinančias aplinkos vandens taršą ir oro taršą bei tam gauti subsidiją, turėtų suskubti.

Terminas teikti paraiškas pagal LAAIF vandens apsaugos 2.1.1.2 kryptį „Prevenciniai projektai, susiję su technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimu arba optimizavimu” ir aplinkos oro apsaugos 2.1.2.1. kryptį „Projektai, susiję su technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimu“,  baigsis jau po 4 dienų.

 

Informacija apie kvietimus:

Oro apsauga:

Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos projektus, susijusius su technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimu

 

Vandens apsauga:

Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos  projektus, susijusius su technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimu arba optimizavimu

 

Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 31 d.

 

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS