AARP įstatymas

2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2025 LR aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymas.