AARP lėšų naudojimo tvarkos aprašas

AARP lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro įsakymu „Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2004 m. gegužės 19 d. Nr. D1-276).