Apie programą

APT programos lėšomis finansuojamų priemonių tikslas – aplinkos taršos mažinimas ir taršos prevencija atliekomis, finansuojant atliekų tvarkymo sistemų kūrimą, funkcionavimą ir vystymą, įskaitant ir investicinių projektų įgyvendinimą, visuomenės ir savivaldybių darbuotojų mokymą, švietimą ir informavimą atliekų tvarkymo klausimais, atliekų tvarkymo sistemų kūrimą, funkcionavimą ir vystymą, teikiant dotacijas savivaldybėms ir subsidijas ūkio subjektams. Savivaldybės gali gauti projekto įgyvendinimui 100 proc. finansavimą nuo tinkamų išlaidų, o ūkio subjektai 80 proc. nuo tinkamų išlaidų. Savivaldybėms šiuo metų skiriamas finansavimas asbesto turinčių gaminių atliekų surikimui apvažiavimo būdų, transportavimui ir šalinimui, pakuočių atliekų surinkimo priemonių įsigijimui, tekstilės atliekų surinkimo priemonių įsigijimui. Ūkio subjektai gali gauti finansavimą susidarančių atliekų sutvarkymui arba jų prevencijai. Kokioms atliekoms tvarkyti arba kokioms priemonėms finansuoti skiriamos lėšos numato priemonių planas.