MOKĖJIMO PRAŠYMO FORMA

Nuo 2019 m. gruodžio 20 d. įsigaliojo nauja Mokėjimo prašymo forma (patvirtinta Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-185).