PARAIŠKOS FORMA

Paraiškos Atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamam projektui, teikiant dotacijas savivaldybėms,  formą rasite ČIA (patvirtinta 2020-08-17 APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-219).