Sutarties 1 priedas – techninė specifikacija

Sutarties 2 priedas – įstaigų sąrašas

Sutarties 3 priedas – aktas dėl turto pristatymo ir priėmimo pasaugai

Sutarties 4 priedas – bendras prekių perdavimo-priėmimo aktas

Sutarties 5 priedas – kokybės garantija

Sutarties 6 priedas – pristatymo grafikas