PARAIŠKOS FORMA

Paraiškos Atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamam projektui, teikiant dotacijas savivaldybėms,  formą rasite čia.