Lėšų naudojimo tvarkos aprašas - aplinkos projektų valdymo agentūra

LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-94 “Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir Tarybos darbo reglamento patvirtinimo” rasite čia.