Lėšų naudojimo ir Priemonių finansavimo tvarkos aprašai

Lėšų naudojimo tvarkos aprašai:

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-482 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia. (Įsigaliojo nuo 2021-08-28)

Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-94 “Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir Tarybos darbo reglamento patvirtinimo” rasite čia.

 

Priemonių finansavimo tvarkos aprašai:

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašas 

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašas