Finansuojami projektai

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas 2021 m. balandžio 15 d. Nr. 1-69 „Dėl finansavimo skyrimo elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektams“.