Tvarkos aprašai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2020 m. spalio 28 d. Nr. 1187 „Dėl paramos atsinaujinančių Energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. 1-366 „Dėl elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.