Finansuojamų projektų sąrašai - aplinkos projektų valdymo agentūra

FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAI

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. D1-949 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ (pridedama).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. D1-427 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę "Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomenės paskirties ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų pastatuose “.>>>

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-730 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę "Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomenės paskirties ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų pastatuose “.>>>

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-383 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę "Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažint energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 40% “.>>>

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. D1-774 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę "Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažint energijos suvartojimo sąnaudas “.>>>

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. D1-569 "Dėl finansavimo skyrimo projektams iš rezervinio sąrašo pagal priemonę "Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažint energijos suvartojimo sąnaudas “.>>>

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. D1-344 "Dėl finansavimo skyrimo projektams iš rezervinio sąrašo pagal priemonę "Biokuro katilų iki 500 KW galingumo įrengimui visuomenės paskirties pastatuose “.>>>

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. D1-1048 "Dėl finansavimo skyrimo švietimo įstaigų pastatų atnaujinimui (modernizavimui), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas “.>>>

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. D1-783 "Dėl finansavimo skyrimo biokuro katilų iki 500 KW galingumo įrengimui visuomenės paskirties pastatuose “.>>>

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. D1-508 "Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį "Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas) sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas".>>>

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. D1-393 "Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį "Biokuro katilų nuo 500 KW iki 5 MW galingumo įrengimui centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. gyventojų “.>>>