Įgyvendinami dvišalio vystomojo bendradarbiavimo 2019 m. kvietimo projektai

2020 m. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl finansavimo skyrimo projektams iš Klimato kaitos programos lėšų, pagal koncepciją „Klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį” 8 projektams, pateikusiems paraiškas paramai gauti pagal 2020 m. kvietimą, skirtos subsidijos iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto vykdytojas UAB „Nogridas“ įgyvendins projektą „Saulės fotoelektrinių diegimas Gagaūzijos autonominėje srityje“. Bendra Projekto vertė – 336 000,00 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB „Solet Technics“ įgyvendins projektą „Aplinkos taršos ir klimato kaitos problemų spendimas įrengiant saulės elektrinę elektros energijos tiekimui vandens telkiniams Gardabani savivaldybėje ir perduodant Lietuvos saulės energetikos patirtį vietiniams partneriams“. Bendra Projekto vertė – 274 662,00  Eur  be PVM.

Projekto vykdytojas UAB „Solet Technics“ įgyvendins projektą „Aplinkos taršos ir klimato kaitos problemų sprendimas Gruzijoje perduodant Lietuvos patirtį saulės energetikos srityje, bendradarbiaujant su vietos partneriais ir karo pabėgėlių Sakasheti ir Skra stovyklos savanoriais“. Bendra Projekto vertė – 274 662,00 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB „Okata“ įgyvendins projektą „Aplinkos taršos ir klimato kaitos problemų sprendimas įrengiant saulės elektrines generaliniam prokuratūros pastatui ir dalijantis Lietuvos patirtimi saulės energijos srityje su vietos partneriais“. Bendra Projekto vertė – 111 998,00 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB „Solet Technics“ įgyvendins projektą „Aplinkos taršos ir klimato kaitos problemų sprendimas įrengiant saulės elektrines Armėnijos mokyklų bendruomenėms ir perduodant Lietuvos saulės energetikos patirtį vietiniams partneriams ir įstaigoms“. Bendra Projekto vertė – 125 867,00 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB „Nogridas“ įgyvendins projektą „Saulės fotoelektrinės diegimas licėjuje „Spiru Haret“, Moldovoje“. Bendra Projekto vertė – 40 320,00 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB „Via Solis“ įgyvendins projektą „Dvišalis bendradarbiavimas diegiant fotovoltinės energijos sprendimus Gruzijos mokyklose“. Bendra Projekto vertė – 225 000,00 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB „Via Solis“ įgyvendins projektą „Dvišalis bendradarbiavimas diegiant fotovoltinės energijos sprendimus Gruzijos technikos universitete“. Bendra Projekto vertė – 214 000,00 Eur be PVM.

2019 m. 

2019 metų rugsėjo mėnesį APVA paskelbė kvietimą teikti paraiškas dvišaliams vystomojo bendradarbiavimo projektams finansuoti. Atlikusi vertinimą nustatytiems kriterijams bei pritarus Aplinkos ministerijos Komisijai bei Užsienio reikalų ministerijai 2020 metų balandį APVA pasirašė 10 naujų vystomojo bendradarbiavimo sutarčių.

Projekto vykdytojas UAB Solet Technics įgyvendina projektą „Aplinkos taršos ir klimato kaitos problemų sprendimas Gruzijoje įrengiant 200 kW saulės elektrinę ant Gruzijos regbio sąjungos pastatų stogų“, kurio metu įdiegs 200 kW saulės elektrinę. Galutinis naudos gavėjas – Regbio sąjunga. Bendra Projekto vertė – 330 298 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB Solet Technics įgyvendina projektą „Klimato kaitos sprendimai Armėnijoje Getq vidurinėje mokykloje įrengiant saulės elektrines ir perduodant Lietuvos patirtį vietos partneriams, įstaigoms ir institucijoms“, kurio metu įdiegs 30 kW saulės elektrinę. Galutinis naudos gavėjas – Getq vidurinė mokykla. Bendra Projekto vertė – 53 800 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB „EST LT“ įgyvendina projektą „Saulės jėgainės diegimas 31-oje mokykloje, Ulan Batore“, kurio metu įdiegs 100 kW saulės elektrinę. Galutinis naudos gavėjas – 31-oji mokykla. Bendra Projekto vertė – 162 435 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB Solet Technics įgyvendina projektą „Klimato kaitos sprendimai Armėnijoje, Areviq meno mokykloje įrengiant saulės elektrines ir perduodant Lietuvos patirtį vietos partneriams, įstaigoms ir institucijoms“, kurio metu įdiegs 20 kW saulės elektrinę. Galutinis naudos gavėjas – Areviq meno mokykla. Bendra Projekto vertė – 40 700 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB Solet Technics įgyvendina projektą „Aplinkos taršos ir klimato kaitos problemų sprendimas Nigerijoje Kwara valstijos universitete, įrengiant saulės elektrines ir perduodant Lietuvos patirtį“, kurio metu įdiegs 100 kW saulės elektrinę. Galutinis naudos gavėjas – Kwara State universitetas. Bendra Projekto vertė – 189 584 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB Solet Technics įgyvendina projektą „Klimato kaitos problemų sprendimas Gruzijoje perduodant Lietuvos patirtį saulės energetikos srityje, bendradarbiaujant su vietos partneriais ir karo pabėgėlių Khurvaleti stovyklos savanoriais“, kurio metu įdiegs 200 kW saulės elektrinę. Galutinis naudos gavėjas – Eredvi savivaldybės administracija, Khurvaleti karo pabėgėlių stovykla. Bendra Projekto vertė – 293 000 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas „Saulės grąža“ įgyvendina projektą „Lietuvos patirties ir žinių perdavimas bei klimato kaitos švelninimo priemonių įgyvendinimas diegiant saulės energetikos technologijas Gruzijoje“, kurio metu įdiegs 300 kW saulės elektrinę. Galutinis naudos gavėjas – Vidaus reikalų ministerija. Bendra Projekto vertė – 383 730 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB Solet Technics įgyvendina projektą „Klimato kaitos sprendimai Moldovoje „Mihail Ciachir” Comrat Pedagogikos Universitete, įrengiant saulės elektrines ir perduodant Lietuvos patirtį vietos partneriams, įstaigoms ir institucijoms“, kurio metu įdiegs 31 kW saulės elektrinę. Galutinis naudos gavėjas – „Mihail Ciachir“ Comrat Pedagogikos Universitetas Moldovijoje. Bendra Projekto vertė – 59 000 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB „EST LT“ įgyvendina projektą „Saulės jėgainės diegimas Valdorfo mokykloje, Gruzijoje“, kurio metu įdiegs 20 kW saulės elektrinę. Galutinis naudos gavėjas – Laisvoji Valdorfo mokykla–vaikų darželis. Bendra Projekto vertė – 38 335 Eur be PVM.

Projekto vykdytojas UAB „Via Solis“ įgyvendina projektą „Dvišalis bendradarbiavimas diegiant fotovoltinės energijos sprendimus Batumio mokyklose“, kurio metu įdiegs 323,7 kW saulės elektrines. Galutiniai naudos gavėjai – Lepl Batumi public school N9, Lepl Ilia Chavchavadze Batumi public school N1, Lepl Batumi public school N14, Lepl Batumi public school N17, Lepl Batumi physics-mathematical pubtic school N6, Lepl Batumi public school N10, JPPR public school of Batumi N28, Lepl Batumi N22 public school, Lepl Batumi N30 public school Svimon kananeli 1, Batumi public school N23, Lepl Batumi public school N8, Lepl Batumi public school N16, Lepl Batumi public school N13. Bendra Projekto vertė – 502 667 Eur be PVM.