Gautos paraiškos - aplinkos projektų valdymo agentūra

Gautos paraiškos

Gautų paraiškų sąrašas pagal kvietimą „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“. 

Gautų paraiškų sąrašas pagal 2020 metų dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų kvietimą. 

Gautų paraiškų sąrašas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas)  „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.

Gautų paraiškų sąrašas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.3. punktas)  „Esamos įrangos modernizavimas  pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“.

Gautų paraiškų sąrašas pagal 2019 metų dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų kvietimą. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. T1-135 „Dėl 2018 m. liepos 26 d. direktoriaus įsakymo Nr. 110 „Dėl pagrindinio ir rezervinio sąrašo“ pakeitimo, sudarytą pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ gautas paraiškas.