MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ FIKSUOTI DYDŽIAI

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. D1-674 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, fiksuotų dydžių patvirtinimo“ rasite čia.