MOKĖJIMO PRAŠYMO PAVYZDINĖ FORMA

Mokėjimo prašymo subsidijai gauti formos juridiniams asmenims

Mokėjimo prašymo subsidijai gauti formą juridiniams asmenims (teikusiems paraiškas iki 2017 m.)   ➡️ (pridedama).

Mokėjimo prašymo subsidijai gauti formą juridiniams asmenims (teikusiems paraiškas nuo 2018 m.) ➡️ (pridedama).